Truy cập nội dung luôn

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 206
  Tổng lượt truy cập: 1113150

Văn bản - Tìm kiếm Văn bản - Tìm kiếm

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Danh mục văn bản 16-12-2020 Danh mục văn bản
Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 (63/2020/QH14) 18-06-2020 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 (63/2020/QH14)
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà sóa và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (1528/QĐ-UBND) 16-05-2020 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà sóa và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (1528/QĐ-UBND)
Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (436/KH-UBND) 27-12-2019 Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (436/KH-UBND)
Chỉ thị về tăng cường thực hiện công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (02/CT-UBND ngày 21/02/2017) 21-02-2017 Chỉ thị về tăng cường thực hiện công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (02/CT-UBND ngày 21/02/2017)
Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016) 14-05-2016 Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016)
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (80/2015/QH13) 22-06-2015 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (80/2015/QH13)

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>

Liên kết web Liên kết web