Truy cập nội dung luôn

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Videos trang chủ Videos trang chủ

Tất cả videos

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 198
  Tổng lượt truy cập: 1113142

Sơ đồ tổ chức Sơ đồ tổ chức

* Thông tin các phòng, Trung tâm thuộc Sở
1. Văn phòng

​ĐT: 3872769, Fax: 3883864
Email: VanPhong.Sotp@tiengiang.gov.vn
- Chánh Văn phòng (Đ/c Trần Thanh Hùng)
DĐ: 0918.282788;
Email: TranThanhHung@tiengiang.gov.vn
- Phó Chánh văn phòng (Đ/c Võ Thị Thận)
DĐ: 0978.138818; Vothithan@tiengiang.gov.vn
- Phó Chánh văn phòng (Đ/c Lê Phú Tân)
DĐ: 0907.495794; Lephutan@tiengiang.gov.vn
​- Văn thư (Đ/c Nguyễn Văn Thành)
DĐ: 0909.626749; Email: nguyenvanthanh
@tiengiang.gov.vn
- Kế toán 
- Quản trị mạng 


2. Thanh tra 
ĐT: 3881577; Email: thanhtra.sotp@tiengiang.gov.vn
- Chánh Thanh tra (Đ/c Nguyễn Văn Mừng)
DĐ: 09093212315; Email: Nvmung@tiengiang.gov.vn


3. Hành chính và Bổ trợ tư pháp 
ĐT: 3970775; Email: Phctp.Sotp@tiengiang.gov.vn

- Trưởng phòng (Đ/c Nguyễn Trọng Cần)
DĐ: 0917.468607; Email: Nguyentrongcan@tiengiang.gov.vn

4. Phòng Xây dựng và Kiểm tra VBQPPL
ĐT: 3970774; Email: Pxdtdthvb.Sotp@tiengiang.gov.vn
- Trưởng phòng (Đ/c Bùi Thị Ngọc Điệp)
Email: buithingocdiep@tiengiang.gov.vn


5. Phòng Phổ biến pháp luật và Quản lý xử lý vi phạm hành chính
Trưởng phòng (Đ/c Đặng Thị Phụng)
DĐ: 0935.176376; Email: DangThiPhung@tiengiang.gov.vn

6. Phòng Công chứng số 1
ĐT: 3872093 - 3874113; Email: Pcc1.Sotp@tiengiang.gov.vn
- Trưởng phòng  (Huỳnh Hữu Minh)
DĐ: 0909.889559; Email: NguyenHuuMinh@tiengiang.gov.vn


7. Phòng Công chứng số 2
ĐT: 3841516, Fax: 3513118
Email: Pcc2.Sotp@tiengiang.gov.vn
- Trưởng phòng (Đ/c Triệu Kim Em)
+  Email: trieukimem@tiengiang.gov.vn


8. Phòng Công chứng số 3
ĐT: 3826863, Fax: 3919388
+ Email: Pcc3.Sotp@tiengiang.gov.vn
Phó trưởng phòng (Đ/c Lê Yến Hiếu)
+ Email: leyenhieu@tiengiang.gov.vn


9. Trung Tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước
ĐT: 3879582, Email: TTtgpl.Sotp@tiengiang.gov.vn
- Giám đốc (Đ/c Phạm Văn Khiêm )
DĐ: 0903.012009; Email: PhamVanKhiem@tiengiang.gov.vn
- Phó Giám đốc (Đ/c Lê Huỳnh Trang)
Email: lehuynhtrang@tiengiang.gov.vn

 

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>

Liên kết web Liên kết web