Truy cập nội dung luôn

 

 

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 159
  Tổng lượt truy cập: 1051836

Chi tiết tin

Thị xã Gò Công tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2022
24/01/2022

     Chiều ngày 21/01/2022, được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân thị xã, Phòng Tư pháp thị xã Gò Công tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2022. Đồng chí Lý Văn Hải - Trưởng phòng Tư pháp chủ trì Hội nghị cùng với sự tham dự của lãnh đạo và toàn thể công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, phường.

      Với quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm, Phòng Tư pháp thị xã đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo khí thế sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, công chức tư pháp từ thị đến cơ sở, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương, nổi bật với những kết quả như sau:

      - Về Công tác văn bản: đã phối hợp với các ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện tốt công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 theo quy định, góp ý đầy đủ các dự thảo văn bản do Ủy ban nhân dân thị xã và cấp trên yêu cầu, góp phần hoàn thành tốt chỉ tiêu số 2 của chuyên đề thi đua cải cách hành chính năm 2021.

      - Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: tiếp tục được triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả. Hình thức tuyên truyền pháp luật luôn được đổi mới, nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản pháp luật mới ban hành, gắn với việc quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương, hướng về cơ sở. Kết quả, năm 2021 đã tuyên truyền được 1.743 cuộc với 45.049 lượt người tham dự; phát hành kịp thời đến tận Tổ nhân dân tự quản với 7.200 tài liệu sinh hoạt Ngày pháp luật. Bên cạnh đó đã phối hợp tuyên truyền pháp luật thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng từ thị đến cơ sở. Tham mưu UBND thị xã và Hội đồng PBGDPL thị xã xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án PBGDPL trong năm 2021.

       Trong năm 2021, các tổ hòa giải ở cơ sở tiếp nhận 30 vụ việc; đã hoà giải 36 vụ việc, trong đó hoà giải thành 35 vụ việc, đạt tỷ lệ 96,66%.

       Trong năm, đã tập trung tuyên truyền, phổ biến Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chủ trương của địa phương trong việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức và Nhân dân về các chủ trương xây dựng nông thôn mới, đồng thời hướng dẫn các xã, phường thực hiện các quy trình đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 đúng theo quy định.

       - Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật được đơn vị tham mưu cho UBND thị xã chỉ đạo kịp thời. Kết quả đã góp ý 57 dự thảo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực; Tiến hành kiểm tra tính pháp lý 40 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

      - Công tác hành chính tư pháp tiếp tục được đơn vị quan tâm, cải cách về thủ tục hành chính không ngừng được tăng cường, thực hiện tốt việc niêm yết công khai quy trình, thủ tục giải quyết từng loại việc,… đảm bảo đáp ứng yêu cầu của người dân. Trong năm, Phòng Tư pháp thị xã đã tiếp nhận và tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã xem xét, quyết định 03 trường hợp đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài; 03 trường hợp đăng ký khai sinh; 01 trường hợp đăng ký khai tử; 140 trường hợp thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch. Ủy ban nhân dân các xã, phường đã giải quyết 7.235 trường hợp đăng ký khai sinh; 408 trường hợp đăng ký khai tử; 609 trường hợp đăng ký kết hôn; 06 trường hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con; 1.209 trường hợp thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1.381 trường hợp; 04 trường hợp đăng ký giám hộ.

       Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, quản lý hộ tịch trên địa bàn thị xã từng bước được chú trọng. Trong năm, Phòng Tư pháp thị xã chỉ đạo Công chức trong ngành tiến hành cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác các sự kiện hộ tịch trên địa bàn thị xã vào phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch, thực hiện hoàn chỉnh số hóa sổ hộ tịch giai đoạn 1 vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

       Công tác chứng thực được quan tâm thực hiện đảm bảo đúng pháp luật, đã tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời đã triển khai bước đầu thực hiện chứng thực bản sao điện tử trên địa bàn thị xã. Trong năm, Phòng Tư pháp thị xã đã thực hiện 181 trường hợp chứng thực bản sao; 02 trường hợp chứng thực chữ ký cá nhân; 28 trường hợp chứng thực chữ ký người dịch; Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện 21.747 trường hợp chứng thực bản sao; 1.134 trường hợp chứng thực chữ ký; 09 trường hợp chứng thực hợp đồng, giao dịch.

      - Về Công tác tổ chức tiếp tục được kiện toàn, củng cố theo quy định. Hiện  Phòng có 5/5 biên chế, 04 cử nhân luật, 01 thạc sỹ. Đến nay, trên địa bàn thị xã hiện có 17 công chức Tư pháp - Hộ tịch chuyên trách/12 đơn vị xã, phường. Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: 17 Đại học Luật.

       Căn cứ Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thông tư số 07/2020/TT-BTP ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tư pháp hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, hiện đơn vị đang tham mưu UBND thị xã quyết định chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

      Với những kết quả đạt được trong năm 2021, ngày 03/12/2021 Sở Tư pháp đã có Công văn số 1217/STP-VP đánh giá, xếp loại thi đua năm 2021 của Phòng Tư pháp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

       Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận về kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế trong việc triển khai thực hiện công tác tư pháp trong năm 2021; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trong năm 2022./.

 

                                                          Phòng Tư pháp thị xã Gò Công       

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>

Liên kết web Liên kết web