Truy cập nội dung luôn

 

 

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 192
  Tổng lượt truy cập: 1113136

Chi tiết tin

Huyện Tân Phú Đông Tuyên truyền pháp luật phục vụ bầu cử
15/04/2021

HUYỆN TÂN PHÚ ĐÔNG

Tuyên truyền pháp luật phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

       Thực hiện Công văn số 03/HĐPH ngày 26/02/2021 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang; Công văn số 169/STP-PBPL&QLVPHC ngày 26/02/2021 của Sở Tư pháp về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử; Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện ban hành Kế hoạch số 01 /KH-HĐPH ngày 29 tháng 3 năm 2021 của về việc tuyên truyền pháp luật phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

        Trong các ngày 08/4, 09/4 và 14/4/2021 Phòng Tư pháp (Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện) phối hợp Ủy ban nhân dân các xã tuyên truyền pháp luật phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm quy định về quyền bầu cử, quyền ứng cử của công dân theo Hiến pháp năm 2013; những nội dung cơ bản của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020), Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2019) cho cán bộ, công chức xã, Trưởng các ấp, Trưởng ban công tác Mặt trận, các đoàn thể ấp được 06 cuộc với 455 người tham dự.

Ông Lê Văn Bảy –Trưởng phòng Tư pháp tuyên truyền tại UBND xã Phú Thạnh

        Qua các buổi tuyên truyền, giúp cán bộ, công chức xã, Trưởng các ấp, Trưởng ban công tác Mặt trận, các đoàn thể ấp nắm vững các quy định của pháp luật về bầu cử, từ đó làm cơ sở tiếp tục tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, hội viên, Nhân dân trên địa bàn huyện nhằm thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 nghiêm túc, đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn dân./.

                                                                    Phòng Tư pháp

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>

Liên kết web Liên kết web