Truy cập nội dung luôn

 

 

Đặt câu hỏi Đặt câu hỏi

ĐẶT CÂU HỎI


Chuyên mục: *
Tiêu đề:*
Nội dung:*
Người hỏi:*
Địa chỉ:*
Email:
Điện thoại:*
Mã xác nhận:
Chữ để nhận dạng Tải lại ảnh số Tải lại ảnh số

Hỏi đáp - Trả lời Hỏi đáp - Trả lời

Tìm kiếm:
Chuyên mục
Đơn vị

DANH SÁCH CÂU HỎI

placeholder image Sở Tư Pháp

placeholder image

Nội dung câu hỏi: Xin hỏi, em muốn giám định dấu vân tay của người thân trên giấy cho tặng đất đai xem có đúng là cùng 1 dấu vân tay không ? Thì cần phải đi đâu, thủ tục và thời gian như thế nào ạ?

Trả lời: Nếu có yêu cầu giám định dấu vết đường vân, Quý ông (bà) vui lòng liên hệ Phòng Kỹ thuật hình sự trực thuộc Công an tỉnh Tiền Giang, địa chỉ: số 152, đường Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, điện thoại: 0976 052098 để được hỗ trợ. Trân trọng kính chào!

Ngày gửi: 2021-03-08 04:01:17 Ngày trả lời: 2021-03-08 - Email:businessstarvn@gmail.com

placeholder image Sở Tư Pháp

placeholder image

Nội dung câu hỏi: Hành vi không sử dụng đất trồng cây hàng năm, lâu năm trong thời hạn bao lâu thì bị xử phạt?

Trả lời: Hành vi không sử dụng đất trồng cây hàng năm trong thời hạn 12 tháng liên tục, đất trồng cây lâu năm trong thời hạn 18 tháng liên tục mà không thuộc trường hợp bất khả kháng theo quy định bị xử phạt như sau:

+ Phạt tiền từ 500 ngàn đến 01 triệu đồng nếu diện tích đất không sử dụng dưới 0,5 héc ta.

+ Phạt tiền từ 01 triệu đến 03 triệu đồng nếu diện tích đất không sử dụng từ 0,5 héc ta đến dưới 03 héc ta.

+ Phạt tiền từ 03 triệu đến 05 triệu đồng nếu diện tích đất không sử dụng từ 03 héc ta đến dưới 10 héc ta.

+ Phạt tiền từ 05 triệu đến 10 triệu đồng nếu diện tích đất không sử dụng từ 10 héc ta trở lên.

Ngoài phạt tiền còn buộc SDĐ theo mục đích được Nhà nước giao, cho thuê, công nhận quyền SDĐ; trường hợp đã bị xử phạt mà không đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất theo quy định.

(Trích Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực đất đai; Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 05/01/2020, thay thế Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ).

Ngày gửi: 2020-11-06 15:14:51 Ngày trả lời: 2020-11-06

placeholder image Sở Tư Pháp

placeholder image

Nội dung câu hỏi: Hành vi gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc sử dụng đất (SDĐ) của người khác bị xử phạt như thế nào?

Trả lời: - Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 01 triệu đến 03 triệu đồng đối với trường hợp đưa vật liệu xây dựng hoặc các vật khác lên thửa đất của người khác hoặc thửa đất của mình mà gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc SDĐ của người khác.

- Phạt tiền từ 03 triệu đến 05 triệu đồng đối với trường hợp đưa chất thải, chất độc hại lên thửa đất của người khác hoặc thửa đất của mình gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc SDĐ của người khác.

- Phạt tiền từ 05 triệu đến 10 triệu đồng đối với trường hợp đào bới, xây tường, làm hàng rào gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc SDĐ của người khác.

Ngoài phạt tiền, còn buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Ngày gửi: 2020-11-06 15:14:11 Ngày trả lời: 2020-11-06

placeholder image Sở Tư Pháp

placeholder image

Nội dung câu hỏi: Hành vi chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực nông thôn bị xử phạt bao nhiêu?

Trả lời: - Phạt tiền từ 03 triệu đến 05 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,02 héc ta.

- Phạt tiền từ 05 triệu đến 08 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,02 héc ta đến dưới 0,05 héc ta.

- Phạt tiền từ 08 triệu đến 15 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,05 héc ta đến dưới 0,1 héc ta.

- Phạt tiền từ 15 triệu đến 30 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta.

- Phạt tiền từ 30 triệu đến 50 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta.

- Phạt tiền từ 50 triệu đến 100 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 01 héc ta đến dưới 03 héc ta.

- Phạt tiền từ 100 triệu đến 200 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 03 héc ta trở lên.

Ngoài phạt tiền còn buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm; Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

(Đối với chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất nông nghiệp khác sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị thì mức xử phạt bằng 02 lần mức phạt quy định đối với khu vực nông thôn).

Ngày gửi: 2020-11-06 15:11:35 Ngày trả lời: 2020-11-06

placeholder image Sở Tư Pháp

placeholder image

Nội dung câu hỏi: Hành vi chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm thì xử phạt ra sao?

Trả lời: - Phạt tiền từ 02 triệu đến 05 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép dưới 0,5 héc ta.

- Phạt tiền từ 05 triệu đến 10 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta.

- Phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 01 héc ta đến dưới 03 héc ta.

- Phạt tiền từ 20 triệu đến 50 triệu đồng nếu diện tích đất chuyển mục đích trái phép từ 03 héc ta trở lên.

Ngoài phạt tiền còn buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.

Ngày gửi: 2020-11-06 15:09:43 Ngày trả lời: 2020-11-06