Truy cập nội dung luôn

 

 

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 116
  Tổng lượt truy cập: 1149510

Chi tiết tin

Sở Tư pháp phát động thực hiện chuyên đề thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2023
07/03/2023

Để thực hiện có hiệu quả chuyên đề thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do UBND tỉnh phát động, ngày 06/3/2023, Sở Tư pháp đã ban hành Công văn số 258/STP-VP phát động thực hiện chuyên đề thi đua.

Theo đó: Tổ chức quán triệt, đôn đốc, nhắc nhở công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, nhất là tập trung thực hiện những nội dung thi đua theo Kế hoạch số 55/KH-UBND của UBND tỉnh. Đồng thời, bám sát các lĩnh vực/tiêu chí/tiêu chí thành phần của Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2023 theo Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh để tham mưu, đề xuất Lãnh đạo Sở chỉ đạo tổ chức thực hiện nhằm đạt kết quả cao nhất; thực hiện tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính trên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tiền Giang, Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang, tài liệu sinh hoạt Ngày Pháp luật...;  tăng cường tuyên truyền việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến và thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, nhất là thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp; thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính; rà soát, đề xuất các phương án đơn giản hóa trong giải quyết thủ tục hành chính; đề xuất, triển khai các giải pháp tăng số lượng hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến, nhất là hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu Lý lịch tư pháp; thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ thông tin, báo cáo về công tác cải cách hành chính theo yêu cầu, hướng dẫn của Sở Nội vụ.

Tương phản
Đánh giá bài viết(3.0/5)

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>

Liên kết web Liên kết web