Truy cập nội dung luôn

 

 

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 138
  Tổng lượt truy cập: 1148619

Chi tiết tin

Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật 9 tháng đầu năm
26/09/2022

       Chiều ngày 22/9/2022, Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2022; triển khai các nội dung chuẩn bị kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022; đồng thời triển khai Hướng dẫn 961/HD-STP Ngày 09/9/2022 Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang Hướng dẫn Đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Đánh giá, thẩm định tiêu chí tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí  quốc gia về xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; huyện đạt chuẩn  tiếp cận pháp luật thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới  trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2021-2025; đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thuộc tiêu chí xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh  do ngành Tư pháp được phân công phụ trách.

       Thời gian quan, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được các ngành, xã, phường quan tâm thực hiện và đạt nhiều kết quả goáp phần đưa pháp luật đến với người dân. 9 tháng đầu năm, UBND thị xã tổ chức 03 cuộc hội nghị triển khai các văn bản pháp luật mới như Luật Xử lý vi phạm hành chính và các nghi đinh có liên quan đến công tác xử lý vi pham hành chính như Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Nghị định số 119/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, hoạt động xuất bản và Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27/01/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử; Luật Phòng, chống ma túy và các nghị định liên quan, Quyết định 25/2021/QĐ-TTg của TTCP và Thông tư 09/2021/TT-BTP hướng dẫn thi hành Quyết định 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Các ngành, UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền được 529 cuộc với 16.968 lượt cán bộ, công chức, người lao động tham dự. Tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật 98 kỳ với 2.308 lượt người tham dự. Các tổ hòa giải ở cơ sở nhận được 58 vụ việc, hòa giải thành 47/58 vụ việc đạt tỷ lệ hòa giải thành 81,34%%. Bên cạnh đó, Hội đồng phối hợp PBGDPL đã tham mưu UBND thị xã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các 05 Đề án về PBGDPL theo hướng dẫn của tỉnh. Xây dựng báo cáo kết quả tổng kết 10 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn.

       Bên cạnh nững kết quả đạt được, công tác PBGDPL trên địa bàn cũng còn một vài hạn chế như việc xác định mô hình PBGDPL có hiệu quả, công tác tuyên truyền ở một vài đơn vị có lúc chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả chưa cao.

Ảnh: Đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị

       Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận, đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn, cùng như định hướng, xác định mô hình PBGDPL hiệu quả để nhân rộng thực hiện trên địa bàn.

       Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Thị Búp – Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị thành viên Hội đồng nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong tham mưu thực hiện công tác tuyên truyền PBGDPL, đề nghị MTTQ, các đoàn thể, các ngành có đăng ký mô hình PBGDPL với UBND thị xã, đồng thời giao trách nhiệm cho cơ quan Thường trực Hội đồng – Phòng Tư pháp chủ động phối hợp với các đơn vị hướng dẫn các xã củng cố hồ sơ để phục vụ tốt Đoàn kiểm tra công tác PBGDPL năm 2022 của thị xã, đồng thời hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện đúng quy trình, đảm bảo hồ sơ để được công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và đạt tiêu chí Tiếp cận pháp luật đối với các xã nông thôn mới nâng cao./.

Phòng Tư pháp thị xã Cai Lậy

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>

Liên kết web Liên kết web