Truy cập nội dung luôn

 

 

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 137
  Tổng lượt truy cập: 1148618

Chi tiết tin

Thị xã Cai Lậy tổ chức triển khai bộ luật lao động
29/03/2021

        Thực hiện Kế hoạch số11/KH-UBND ngày 15/01/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy về việc triển khai thực hiện Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 trên địa bàn thị xã Cai Lậy và  Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày05/3/2021 của Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy về việc triển khai thực hiện Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 đối với các doanh nghiệp và trường học trên địa bàn thị xã Cai Lậy;

       Ngày 19 tháng 3 năm 2021, Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy tổ chức Hội nghị triển khai Bộ luật Lao động  đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và doanh nghiệp trên địa bàn thị xã Cai Lậy.

        Tham dự Hội nghị, có hơn 150 đại biểu là Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã, Báo cáo viên pháp luật, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, thành viên Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Công an, Công chức Tư pháp – Hộ tịch, Công chức Văn hóa – Xã hội phụ trách công tác LĐ-TB&XH các xã, phường, Đại diện lãnh đạo các đơn vị trường học, các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã Cai Lậy

         Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Phòng Lao động – Việc làm – An toàn lao động (Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tỉnh Tiền Giang) triển khai những nội dung cơ bản, mục đích ban hành, các điểm mới của Bộ Luật Lao động số 45/2019/QH14.

        Bộ Luật Lao động năm 2019 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2019, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Bộ Luật Lao động có 200/220 điều được bổ sung, sửa đổi; những điểm mới chủ yếu trong Bộ Luật Lao động 2019 như: tuổi nghỉ hưu, hợp đồng lao động; giáo dục nghề nghiệp và phát triển kỹ năng nghề; đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể; tiền lương; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; lao động nữ và bảo đảm bình đẳng giới; lao động đặc thù (lao động chưa thành niên, người lao động cao tuổi, lao động là người nước ngoài, lao động là người khuyết tật); giải quyết tranh chấp lao động và đình công; thanh tra, xử lý vi phạm.

         Bên cạnh việc triển khai những điểm mới, báo cáo viên đã tập trung giới thiệu các quy định về chính sách của Nhà nước về lao động; quyền và nghĩa vụ của người lao động; quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động; xây dựng quan hệ lao động và các hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực lao động;  quy định về giáo dục nghề nghiệp; thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể; chế độ tiền lương; thời giờ làm việc; giải quyết tranh chấp; chế độ bảo hiểm…đồng thời giới thiệu với hội nghị các văn bản mới được ban hành hướng dẫn thi hành một số quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 có mối liên hệ mật thiết đến việc điều chỉnh giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Ảnh Hội nghị

       Việc triển khai Bộ Luật Lao động năm 2019, nhằm giúp các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các doanh nghiệp, các trường học trên địa bàn nắm bắt một cách đầy đủ các nội dung quy định của Luật Lao động, từ đó có kế hoạch triển khai kịp thời và hiệu quả tại đơn vị mình trong thời gian tới. Kết luận Hội nghị, đồng chí  Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật thị xã đã yêu cầu Thủ trưởng các ban, ngành, thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường tiến hành triển khai, tuyên tuyền đến Bộ luật Lao động năm 2019 cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn thị xã bằng các hình thức phù hợp, đa dạng, đề nghị các doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền đến người lao động thông qua các buổi sinh hoạt tại doanh nghiệp./.

                                                                                                                               PHÒNG TƯ PHÁP THỊ XÃ CAI LẬY

 

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>

Liên kết web Liên kết web