Truy cập nội dung luôn

 

 

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 130
  Tổng lượt truy cập: 1148611

Chi tiết tin

Thành phố Mỹ Tho tổ chức Hội nghị triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động và Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị
11/05/2023

Ngày 03/4/2023, UBND thành phố Mỹ Tho tổ chức hội nghị Hội nghị triển khai thi hành Luật Cảnh sát cơ động và Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới. Tham dự Hội nghị có hơn 80 đại biểu, gồm: Lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Ban chỉ huy các đội nghiệp vụ Công an thành phố; Hội Luật gia thành phố; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường; Ban chỉ huy Công an xã, phường; Công chức Tư pháp – Hộ tịch xã, phường.

      Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Tuấn - Phó trưởng Công an thành phố Mỹ Tho báo cáo triển khai Luật Cảnh sát cơ động được thông qua tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV chính thức có hiệu lực thi hành kể từ 01/01/2023. Luật Cảnh sát cơ động năm 2022 đã thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động; tuân thủ Hiến pháp cũng như kế thừa các quy định còn phù hợp; bổ sung các quy định mới nhằm thể hiện tính đặc thù của Cảnh sát cơ động; đồng chí Trần Văn Nghiệp - Chủ tịch Hội Luật gia thành phố báo cáo triển khai Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 01 tháng 7 năm 2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới và các văn bản triển khai Chỉ thị số 14-CT/TW với Hội nghị. Chỉ thị đã thể hiện đầy đủ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Đảng đối với công tác Hội Luật gia thông qua các hình thức phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Xác định rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của Hội Luật gia trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và công tác quản lý nhà nước của cơ quan, đơn vị, địa phương. Từ đó, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động Hội Luật gia.

Bên cạnh đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho Hội Luật gia phát huy vai trò trong công tác tham gia xây dựng pháp luật; chủ động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giám sát việc thi hành pháp luật tại địa phương.

      Qua Hội nghị đã giúp các đại biểu nắm bắt kịp thời những nội dung quan trọng của Luật Cảnh sát cơ động, tạo cơ sở pháp lý quan trọng, vững chắc để lực lượng công an thành phố thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đồng thời phù hợp với yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển và hội nhập của đất nước trong tình hình mới. Và những chủ trương mới của Đảng về công tác Hội Luật gia và nội dung quan trọng của các văn bản luật. Qua đó, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ và phát triển công tác Hội tại các Chi hội. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân góp phần thiết thực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>

Liên kết web Liên kết web