Truy cập nội dung luôn

 

 

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 66
  Tổng lượt truy cập: 1113658

Chi tiết tin

Châu Thành: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng pháp luật đến mọi tầng lớp Nhân dân
02/03/2023

Trong năm 2022, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật  trên địa bàn huyện Châu Thành có sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân; giảm các hành vi vi phạm pháp luật do không hiểu biết pháp luật gây ra.

Được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền cùng với sự phối hợp tích cực của các ban, ngành, đoàn thể; hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật của huyện Châu Thành trong thời gian qua đạt một số kết quả khả quan. Hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đã góp phần nâng cao trình độ nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, làm giảm đáng kể các vụ vi phạm pháp luật, khiếu nại, tố cáo vượt cấp,…góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Qua công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật người dân có cơ hội hiểu biết pháp luật, hiểu rõ quyền và nghĩa vụ của công dân, thấy được hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật,….

Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đã tập trung hướng mạnh về cơ sở thông qua việc lồng ghép công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong các cuộc họp chi hội, tổ phụ nữ, chi bộ, các tổ vay vốn, tổ nhân dân tự quản, thông qua xét xử lưu động, tiếp xúc cử tri, công tác hòa giải ở cơ sở, tổ chức hội thi tìm hiểu về pháp luật,….. Đặc biệt là việc các ngành tập trung thực hiện các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới. Đội ngũ thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được quan tâm kiện toàn, củng cố, thường xuyên đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ đặt ra. Hình thức tuyên truyền ngày càng đa dạng, nội dung tuyên truyền ngày càng phong phú. Hình thức PBGDPL thường xuyên là tuyên truyền miệng, tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, chương trình văn hóa, văn nghệ, hội thi, tuyên truyền phổ biến giáo dục trong trường học, tuyên truyền thông qua hoạt động hòa giải ở cơ sở,….Nội dung tuyên truyền được đổi mới phù hợp với từng đối tượng, hình thức tuyên truyền ngày càng phong phú, sinh động; Có nhiều mô hình mới xuất hiện ở cơ sở được nhân rộng trên phạm vi toàn huyện. Đặc biệt, Ủy ban nhân dân xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành triển khai xây dựng Mô hình Tổ hòa giải liên kết về hòa giải tại ấp 2, xã Tam Hiệp và hoạt động có hiệu quả, qua tổ chức lấy ý kiến được các ban, ngành của xã công nhận và được Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện nhân rộng trên địa bàn huyện.

Quang cảnh buổi hòa giải

Nhằm nâng cao trình độ nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người dân, tháng 11 năm 2022 Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành đã tổ chức hội thi “Tìm hiểu kiến thức pháp luật”. Kết quả Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho đơn vị xã Kim Sơn; giải nhì có 02 đơn vị: xã Long An, Thị trấn Tân Hiệp; giải ba: Tân Hội Đông, Tân Lý Tây; giải khuyến khích: Thân Cửu Nghĩa, Song Thuận, Bình Đức, Tân Hương, Bàn Long, Long Định, Vĩnh Kim, Tân Lý Đông.

Hội thi là dịp để các thí sinh giao lưu, trao đổi và học tập nâng cao kiến thức đồng thời bổ sung thêm những kiến thức trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

Nhìn chung, công tác PBGDPL thời gian qua đã góp phần giảm thiểu tình hình vi phạm pháp luật, khiếu nại đông người, giữ gìn ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện thời gian qua còn tồn tại những hạn chế nhất định như:

Một là, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các đối tượng đặc thù như: nạn nhân bạo lực gia đình, người có hành vi bạo lực gia đình, người khuyết tật, người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc và người đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, người bị phạt tù được hưởng án treo,….cũng còn một số khó khăn như việc tập hợp dân chưa đạt hiệu quả cao do công nhân phải đi làm ca, trình độ các đối tượng còn thấp nên việc tiếp thu các nội dung pháp luật cũng hạn chế; bên cạnh đó các hội viên câu lạc bộ tham gia hoạt động chủ yếu do tình nguyện, có nhiệt tình nhưng chưa được đào tạo về kỹ năng tuyên truyền nên gặp nhiều khó khăn trong việc truyền đạt kiến thức pháp luật.

Hai là, nhận thức và ý thức trách nhiệm của một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và  Ủy ban nhân dân các xã về công tác PBGDPL chưa cao. Bên cạnh đó, nhận thức của một bộ phận cán bộ, nhân dân còn hạn chế, ý thức pháp luật chưa cao. Người dân thường chỉ quan tâm tới pháp luật khi các quy định đó liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích trực tiếp của mình đang bị xâm hại, hoặc cần bảo vệ,..... Dẫn đến việc tổ chức tuyên truyền PBGDPL chưa thu hút sự quan tâm của mọi tầng lớp nhân dân.

Bà là, nhận thức về PBGDPL chưa theo kịp yêu cầu phát triển của xã hội và nhu cầu tiếp cận thông tin, tìm hiểu pháp luật của công dân. Việc xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm, hình thức PBGDPL có hiệu quả chưa thường xuyên; nghiên cứu, tham khảo và học tập kinh nghiệm chưa được chú trọng đúng mức. Vì vậy, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn tâm lý chờ đợi sự chỉ đạo, hướng dẫn và hỗ trợ kinh phí từ phía Nhà nước.

Bốn là, lực lượng những người làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở tuy được củng cố, kiện toàn nhưng cơ bản mới chỉ về số lượng, chất lượng hiệu quả hoạt động chưa cao do nền tảng căn bản kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền không nhiều, kinh nghiệm còn hạn chế, do vậy chưa tạo hiệu ứng lan tỏa sâu sắc vào thực tế áp dụng các bộ luật cho cán bộ và nhân dân.

Trước những khó khăn trên, trong thời gian tới cần tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 04-KL/TW ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương về kết quả thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân, Công văn số 703-CV/HU ngày 14/4/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện. Phổ biến kịp thời, rộng rãi các văn bản pháp luật mới được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua và Chính phủ, Bộ, ngành, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp ban hành đến từng nhóm đối tượng.

Tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa các mô hình, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng nề nếp, có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện.

Tăng cường tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật gắn với đời sống, sinh hoạt của người dân nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; tuyên truyền các quy định pháp luật phục vụ công tác tuyển quân, các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước trong xây dựng nông thôn mới và góp phần thực hiện xây dựng nông thôn mới qua các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở cơ sở.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong hệ thống trường học và thanh thiếu niên. Đổi mới nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tăng cường công tác phối hợp liên ngành để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL trong từng đối tượng cụ thể./.

 

                                                                                Kim Phụng

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>

Liên kết web Liên kết web