Truy cập nội dung luôn

>>>> TIN VẮN

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Videos trang chủ Videos trang chủ

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 773736

Văn bản QPPL Văn bản QPPL

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
Hướng dẫn điểm số, cách tính điểm và một số nội dung đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 14-08-2017 Hướng dẫn điểm số, cách tính điểm và một số nội dung đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 9456-lượt
STP 02-06-2017 Công văn về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 4-lượt Xem
Thông báo v/v chiêu sinh Lớp bồi dưỡng nghề công chứng khóa III 27-04-2017 Thông báo v/v chiêu sinh Lớp bồi dưỡng nghề công chứng khóa III 9436-lượt Xem
Báo cáo đề nghị công nhận đề tài, sáng kiến 19-04-2017 Báo cáo đề nghị công nhận đề tài, sáng kiến 9437-lượt Xem
Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 của Sở Tư pháp 29-03-2017 Quyết định ban hành quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 của Sở Tư pháp 9430-lượt Xem
Tài liệu sinh hoạt pháp luật số 02 2017 10-03-2017 Tài liệu sinh hoạt pháp luật số 02 2017 9442-lượt Xem
Tài liệu sinh hoạt pháp luật số 01 2017 10-03-2017 Tài liệu sinh hoạt pháp luật số 01 2017 9430-lượt Xem
Tiêu Chuẩn Thi Đua Đối Với Các Phòng, Đơn Vị Thuộc Sở 25-11-2016 Tiêu Chuẩn Thi Đua Đối Với Các Phòng, Đơn Vị Thuộc Sở 9394-lượt
Tiêu Chuẩn Thi Đua Đối Với Công Chức, Viên Chức, Người Lao Động Thuộc Sở Tư Pháp 25-11-2016 Tiêu Chuẩn Thi Đua Đối Với Công Chức, Viên Chức, Người Lao Động Thuộc Sở Tư Pháp 9395-lượt
Phụ lục số 01_Bang cham cong 2015 25-11-2016 Phụ lục số 01_Bang cham cong 2015 9395-lượt
Mẫu kèm theo công văn hướng dẫn viết báo cáo đề tài sáng kiến giải pháp trong khen thưởng 25-11-2016 Mẫu kèm theo công văn hướng dẫn viết báo cáo đề tài sáng kiến giải pháp trong khen thưởng 9392-lượt
Mẫu công văn đăng ký thi đua hàng năm của các đơn vị thuộc Sở 25-11-2016 Mẫu công văn đăng ký thi đua hàng năm của các đơn vị thuộc Sở 9392-lượt
Mẫu biên bản xét thi đua hàng quý 25-11-2016 Mẫu biên bản xét thi đua hàng quý 9390-lượt
Mẫu biên bản xét thi đua cuối năm 25-11-2016 Mẫu biên bản xét thi đua cuối năm 9391-lượt
Danh sách tổng hợp đề nghị khen thưởng cuối năm 25-11-2016 Danh sách tổng hợp đề nghị khen thưởng cuối năm 9390-lượt
Công văn hướng dẫn viết báo cáo đề tài sáng kiến giải pháp trong khen thưởng 25-11-2016 Công văn hướng dẫn viết báo cáo đề tài sáng kiến giải pháp trong khen thưởng 9387-lượt
Bảng tổng hợp chấm điểm thi đua theo từng tháng 25-11-2016 Bảng tổng hợp chấm điểm thi đua theo từng tháng 9387-lượt
Bảng tổng hợp chấm điểm thi đua quý … năm… của phòng/trung tâm… 03-11-2016 Bảng tổng hợp chấm điểm thi đua quý … năm… của phòng/trung tâm… 9383-lượt
Bảng tổng hợp chấm điểm thi đua năm… của tập thể phòng/trung tâm… 03-11-2016 Bảng tổng hợp chấm điểm thi đua năm… của tập thể phòng/trung tâm… 9382-lượt
Tài liệu sinh hoạt pháp luật số 11 2016 26-10-2016 Tài liệu sinh hoạt pháp luật số 11 2016 9388-lượt Xem

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết web Liên kết web