Truy cập nội dung luôn

>>>> TIN VẮN

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Videos trang chủ Videos trang chủ

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 6
  Tổng lượt truy cập: 773698

Thông tin các phòng, Trung tâm thuộc Sở

​1Văn phòng
ĐT: 3872769, Fax: 3883864
Email: VanPhong.Sotp@tiengiang.gov.vn

- Chánh Văn phòng (Đ/c Trần Thanh Hùng)
DĐ: 0918.282788;
Email: TranThanhHung@tiengiang.gov.vn

Phó Chánh văn phòng (Đ/c Võ Thị Thận)
DĐ: 0978.138818; Vothithan@tiengiang.gov.vn
Phó Chánh văn phòng (Đ/c Lê Phú Tân)
DĐ: 0907.495794; Lephutan@tiengiang.gov.vn

​- Văn thư (Đ/c Nguyễn Văn Thành)
DĐ: 0909.626749
- Kế toán (Nguyễn Thị Kim Phượng)
DĐ: 0902.938651; Email: NguyenThiKimPhuong@tiengiang.gov.vn
- Quản trị mạng (Nguyễn Trí Nghĩa)
DĐ: 0907.193753
 Email: 
NguyenTriNghia@tiengiang.gov.vn
2. Thanh tra 
ĐT: 3881577; Email: thanhtra.sotp@tiengiang.gov.vn
- Phó Chánh Thanh tra (Đ/c Nguyễn Trung Tân)
DĐ: 0986.311797; Email: Nguyentrungtan@tiengiang.gov.vn
3. Bổ trợ tư pháp 
ĐT: 3970776; Email: Ptcbttp.Sotp@tiengiang.gov.vn

- Trưởng phòng (Đ/c Phan Quang Châu)
DĐ: 0918.545499; Email: PhanQuangChau@tiengiang.gov.vn 
4. Phòng Xây dựng và Kiểm tra VBQPPL
ĐT: 
3970774; Email: Pxdtdthvb.Sotp@tiengiang.gov.vn
- Trưởng phòng (Đ/c Phạm Văn Hanh)
DĐ: 0919.181945; Email: PhamVanHanh@tiengiang.gov.vn
- Phó Trưởng phòng (Đ/c Bùi Thị Ngọc Điệp)
Email: buithingocdiep@tiengiang.gov.vn

5. 
Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
- Trưởng phòng (Đ/c Đặng Thị Phụng)
DĐ: 0935.176376; Email: DangThiPhung@tiengiang.gov.vn

6. Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật
ĐT: 3887676; Email: Ppbgdpl.Sotp@tiengiang.gov.vn
Trưởng phòng (Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thuỷ)
DĐ: 0983.070267; Email: NTThanhThuy@tiengiang.gov.vn
Phó Trưởng phòng (Đ/c Nguyễn Tấn Phong)
DĐ: 0985.933977
8. Phòng Hành chính tư pháp
ĐT: 3970775; Email: Phctp.Sotp@tiengiang.gov.vn
Trưởng phòng (Đ/c Nguyễn Trọng Cần)
DĐ: 0917.468607; Email: Nguyentrongcan@tiengiang.gov.vn
Phó Trưởng phòng (Đ/c Lê Thị Hồng Thắm)
DĐ: 0919.127099; Lethihongtham@tiengiang.gov.vn
9. Phòng Công chứng số 1
ĐT: 3872093 - 3874113; Email: Pcc1.Sotp@tiengiang.gov.vn
Trưởng phòng  (Huỳnh Hữu Minh)
DĐ: 0909.889559; Email: NguyenHuuMinh@tiengiang.gov.vn
Phó Trưởng phòng (Đ/c Trần Thị Thanh Trúc)
DĐ: 0903.029019
10. Phòng Công chứng số 2
ĐT: 3841516, Fax: 3513118
Email: Pcc2.Sotp@tiengiang.gov.vn
Giám đốc (Đ/c Phan Văn Mong)
DĐ: 0918.230799; Email: NguyenVanMong@tiengiang.gov.vn
11. Phòng Công chứng số 3
ĐT: 3826863, Fax: 3919388
Email: Pcc3.Sotp@tiengiang.gov.vn
Trưởng phòng (Đ/c Trình Thị Minh Hiền)
DĐ: 0919.070140; Email:TrinhMinhHien@tiengiang.gov.vn
12. Trung Tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước
ĐT: 3879582, Email: TTtgpl.Sotp@tiengiang.gov.vn
- Giám đốc (Đ/c Phạm Văn Khiêm )
DĐ: 0903.012009; Email: PhamVanKhiem@tiengiang.gov.vn
- Phó Giám đốc (Đ/c Lê Huỳnh Trang)
Email: lehuynhtrang@tiengiang.gov.vn

13. Trung Tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản
ĐT: 3878775; Email: TTdvbdgts.Sotp@tiengiang.gov.vn
- Giám đốc  (Đ/c Nguyễn Văn Phi)

DĐ: 0908.122717; 3835206(nhà) 3977192
Email: NguyenVanPhi@tiengiang.gov.vn
- Phó giám đốc (Đ/c Lê Yến Hiếu)
Email: leyenhieu@tiengiang.gov.vn

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết web Liên kết web