Truy cập nội dung luôn

"Tích cực hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"

 

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Videos trang chủ Videos trang chủ

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 3
  Tổng lượt truy cập: 909350

Thông tin các phòng, Trung tâm thuộc Sở

1. Văn phòng
​ĐT: 3872769, Fax: 3883864
Email: VanPhong.Sotp@tiengiang.gov.vn
- Chánh Văn phòng (Đ/c Trần Thanh Hùng)
DĐ: 0918.282788;
Email: TranThanhHung@tiengiang.gov.vn
- Phó Chánh văn phòng (Đ/c Võ Thị Thận)
DĐ: 0978.138818; Vothithan@tiengiang.gov.vn
- Phó Chánh văn phòng (Đ/c Lê Phú Tân)
DĐ: 0907.495794; Lephutan@tiengiang.gov.vn
​- Văn thư (Đ/c Nguyễn Văn Thành)
DĐ: 0909.626749; Email: nguyenvanthanh
@tiengiang.gov.vn
- Kế toán (Nguyễn Thị Kim Phượng)
DĐ: 0902.938651; Email: NguyenThiKimPhuong@tiengiang.gov.vn
- Quản trị mạng (Nguyễn Trí Nghĩa)
DĐ: 0907.193753
 Email: NguyenTriNghia@tiengiang.gov.vn
2. Thanh tra 
ĐT: 3881577; Email: thanhtra.sotp@tiengiang.gov.vn
- Chánh Thanh tra (Đ/c Nguyễn Văn Mừng)
DĐ: 09093212315; Email: Nvmung@tiengiang.gov.vn
3. Hành chính và Bổ trợ tư pháp 
ĐT: 3970776Email: Ptcbttp.Sotp@tiengiang.gov.vn
- Trưởng phòng (Đ/c Nguyễn Tấn Phong); 
DĐ: 0985.933977;  

ĐT: 3970775; Email: Phctp.Sotp@tiengiang.gov.vn
- Phó Trưởng phòng (Đ/c Nguyễn Trọng Cần)
DĐ: 0917.468607; Email: Nguyentrongcan@tiengiang.gov.vn

4. Phòng Xây dựng và Kiểm tra VBQPPL
ĐT: 3970774; Email: Pxdtdthvb.Sotp@tiengiang.gov.vn
- Trưởng phòng (Đ/c Phạm Văn Hanh)
DĐ: 0919.181945; Email: PhamVanHanh@tiengiang.gov.vn
- Phó Trưởng phòng (Đ/c Bùi Thị Ngọc Điệp)
Email: buithingocdiep@tiengiang.gov.vn


5. Phòng Phổ biến pháp luật và Quản lý xử lý vi phạm hành chính
ĐT: 3887676; Email: Ppbgdpl.Sotp@tiengiang.gov.vn
- Trưởng phòng (Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thuỷ)
DĐ: 0983.070267; Email: NTThanhThuy@tiengiang.gov.vn
- Phó Trưởng phòng (Đ/c Đặng Thị Phụng)
DĐ: 0935.176376; Email: DangThiPhung@tiengiang.gov.vn

6. Phòng Công chứng số 1
ĐT: 3872093 - 3874113; Email: Pcc1.Sotp@tiengiang.gov.vn
- Trưởng phòng  (Huỳnh Hữu Minh)
DĐ: 0909.889559; Email: NguyenHuuMinh@tiengiang.gov.vn
7. Phòng Công chứng số 2
ĐT: 3841516, Fax: 3513118
Email: Pcc2.Sotp@tiengiang.gov.vn
- Trưởng phòng (Đ/c Triệu Kim Em)
+  Email: trieukimem@tiengiang.gov.vn
8. Phòng Công chứng số 3
ĐT: 3826863, Fax: 3919388
+ Email: Pcc3.Sotp@tiengiang.gov.vn
Trưởng phòng (Đ/c Lê Yến Hiếu)
+ Email: leyenhieu@tiengiang.gov.vn
9. Trung Tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước
ĐT: 3879582, Email: TTtgpl.Sotp@tiengiang.gov.vn
- Giám đốc (Đ/c Phạm Văn Khiêm )
DĐ: 0903.012009; Email: PhamVanKhiem@tiengiang.gov.vn
- Phó Giám đốc (Đ/c Lê Huỳnh Trang)
Email: lehuynhtrang@tiengiang.gov.vn
10. Trung Tâm Dịch vụ đấu giá tài sản
ĐT: 3878775; Email: TTdvbdgts.Sotp@tiengiang.gov.vn

- Phó Giám đốc  (Đ/c Võ Bá Tòng)

Email: vobatong@tiengiang.gov.vn

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết web Liên kết web