Truy cập nội dung luôn

   Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật

 

  

 

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Videos trang chủ Videos trang chủ

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 4
  Hôm nay: 31
  Tổng lượt truy cập: 776690

Thông tin các phòng, Trung tâm thuộc Sở

​1Văn phòng
ĐT: 3872769, Fax: 3883864
Email: VanPhong.Sotp@tiengiang.gov.vn

- Chánh Văn phòng (Đ/c Trần Thanh Hùng)
DĐ: 0918.282788;
Email: TranThanhHung@tiengiang.gov.vn

Phó Chánh văn phòng (Đ/c Võ Thị Thận)
DĐ: 0978.138818; Vothithan@tiengiang.gov.vn
Phó Chánh văn phòng (Đ/c Lê Phú Tân)
DĐ: 0907.495794; Lephutan@tiengiang.gov.vn

​- Văn thư (Đ/c Nguyễn Văn Thành)
DĐ: 0909.626749
- Kế toán (Nguyễn Thị Kim Phượng)
DĐ: 0902.938651; Email: NguyenThiKimPhuong@tiengiang.gov.vn
- Quản trị mạng (Nguyễn Trí Nghĩa)
DĐ: 0907.193753
 Email: 
NguyenTriNghia@tiengiang.gov.vn
2. Thanh tra 
ĐT: 3881577; Email: thanhtra.sotp@tiengiang.gov.vn
- Phó Chánh Thanh tra (Đ/c Nguyễn Trung Tân)
DĐ: 0986.311797; Email: Nguyentrungtan@tiengiang.gov.vn
3. Bổ trợ tư pháp 
ĐT: 3970776; Email: Ptcbttp.Sotp@tiengiang.gov.vn

- Trưởng phòng (Đ/c Phan Quang Châu)
DĐ: 0918.545499; Email: PhanQuangChau@tiengiang.gov.vn 
4. Phòng Xây dựng và Kiểm tra VBQPPL
ĐT: 
3970774; Email: Pxdtdthvb.Sotp@tiengiang.gov.vn
- Trưởng phòng (Đ/c Phạm Văn Hanh)
DĐ: 0919.181945; Email: PhamVanHanh@tiengiang.gov.vn
- Phó Trưởng phòng (Đ/c Bùi Thị Ngọc Điệp)
Email: buithingocdiep@tiengiang.gov.vn

5. 
Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật
- Trưởng phòng (Đ/c Đặng Thị Phụng)
DĐ: 0935.176376; Email: DangThiPhung@tiengiang.gov.vn

6. Phòng Phổ biến, Giáo dục pháp luật
ĐT: 3887676; Email: Ppbgdpl.Sotp@tiengiang.gov.vn
Trưởng phòng (Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thuỷ)
DĐ: 0983.070267; Email: NTThanhThuy@tiengiang.gov.vn
Phó Trưởng phòng (Đ/c Nguyễn Tấn Phong)
DĐ: 0985.933977
8. Phòng Hành chính tư pháp
ĐT: 3970775; Email: Phctp.Sotp@tiengiang.gov.vn
Trưởng phòng (Đ/c Nguyễn Trọng Cần)
DĐ: 0917.468607; Email: Nguyentrongcan@tiengiang.gov.vn
Phó Trưởng phòng (Đ/c Lê Thị Hồng Thắm)
DĐ: 0919.127099; Lethihongtham@tiengiang.gov.vn
9. Phòng Công chứng số 1
ĐT: 3872093 - 3874113; Email: Pcc1.Sotp@tiengiang.gov.vn
Trưởng phòng  (Huỳnh Hữu Minh)
DĐ: 0909.889559; Email: NguyenHuuMinh@tiengiang.gov.vn
Phó Trưởng phòng (Đ/c Trần Thị Thanh Trúc)
DĐ: 0903.029019
10. Phòng Công chứng số 2
ĐT: 3841516, Fax: 3513118
Email: Pcc2.Sotp@tiengiang.gov.vn
Giám đốc (Đ/c Phan Văn Mong)
DĐ: 0918.230799; Email: NguyenVanMong@tiengiang.gov.vn
11. Phòng Công chứng số 3
ĐT: 3826863, Fax: 3919388
Email: Pcc3.Sotp@tiengiang.gov.vn
Trưởng phòng (Đ/c Trình Thị Minh Hiền)
DĐ: 0919.070140; Email:TrinhMinhHien@tiengiang.gov.vn
12. Trung Tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước
ĐT: 3879582, Email: TTtgpl.Sotp@tiengiang.gov.vn
- Giám đốc (Đ/c Phạm Văn Khiêm )
DĐ: 0903.012009; Email: PhamVanKhiem@tiengiang.gov.vn
- Phó Giám đốc (Đ/c Lê Huỳnh Trang)
Email: lehuynhtrang@tiengiang.gov.vn

13. Trung Tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản
ĐT: 3878775; Email: TTdvbdgts.Sotp@tiengiang.gov.vn
- Giám đốc  (Đ/c Nguyễn Văn Phi)

DĐ: 0908.122717; 3835206(nhà) 3977192
Email: NguyenVanPhi@tiengiang.gov.vn
- Phó giám đốc (Đ/c Lê Yến Hiếu)
Email: leyenhieu@tiengiang.gov.vn

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết web Liên kết web