Truy cập nội dung luôn

>>>> TIN VẮN

Từ 01/01/2017, phần mềm hộ tịch được sử dụng chính thức. Đề nghị xem thêm cách bỏ tiêu đề khi in biểu mẫu trong phần hướng dẫn

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Videos trang chủ Videos trang chủ

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 6
  Hôm nay: 859
  Tổng lượt truy cập: 671787

Ban Giám đốc Sở Tư pháp
 

- Giám đốc:  Nguyễn Thị Đang, Điện thoại: 073.3870802

- Email: Nguyenthidang@tiengiang.gov.vn.

- Các Phó Giám đốc:

+ Ông: Phạm Văn Chính, Điện thoại: 073.3888182.

- Email: Phamvanchinh@tiengiang.gov.vn.

+ Bà: Huỳnh Thị Bé, Điện thoại: 073.3974313.

- Email: Huynhthibe@tiengiang.gov.vn
  + Ông: Phạm Công Hùng, Điện thoại: 0733.3870236
   - Email: Pham_conghung@tiengiang.gov.vn 

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết web Liên kết web