Truy cập nội dung luôn

>>>> TIN VẮN

"Thông báo: Do nhà mạng của Viettel bị sự cố về mạng đã đổi thiết bị mạng khác nên đề nghị các đơn vị sử dụng phần mềm hộ tịch lưu ý: Mở website của Sở Tư pháp: sotuphap.tiengiang.gov.vn và bấm phím (Ctrl + F5 hoặc xóa lịch sử trong trình duyệt web) trước rồi mới Đăng nhập vào phần mềm hộ tịch". Từ 01/01/2017, phần mềm hộ tịch được sử dụng chính thức. Đề nghị xem thêm cách bỏ tiêu đề khi in biểu mẫu trong phần hướng dẫn

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Góp ý Góp ý

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Lấy ý kiến về phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tư pháp

Ngày bắt đầu 27-07-2017 Ngày hết hạn 11-08-2017

0
Tải về
(7-lượt)

Tải về
(7-lượt)

Xem các góp ý
Một số điểm mới của dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) về giám hộ

Ngày bắt đầu 06-03-2015 Ngày hết hạn 06-04-2015

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo Bộ luật dân sự khắc phục những hạn chế, vướng mắc về thừa kế

Ngày bắt đầu 06-03-2015 Ngày hết hạn 06-04-2015

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo luật giám sát quốc hội HĐND

Ngày bắt đầu 06-03-2015 Ngày hết hạn 30-05-2015

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý
Tờ trình về dự án Luật hoạt động giám sát

Ngày bắt đầu 06-03-2015 Ngày hết hạn 06-04-2015

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý
Các vấn đề trọng tâm xin ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi)

Ngày bắt đầu 05-03-2015 Ngày hết hạn 05-04-2015

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý
Mục lục dự thảo Bộ Luật dân sự (Sửa đổi)

Ngày bắt đầu 05-03-2015 Ngày hết hạn 05-03-2015

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến dự thảo về Luật dân sự (Sửa đổi)

Ngày bắt đầu 05-03-2015 Ngày hết hạn 05-04-2015

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý
Phiếu lấy ý kiến nhân dân về biểu mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 03-03-2015 Ngày hết hạn 03-04-2015

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý