Truy cập nội dung luôn

 

 

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Góp ý Góp ý

CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐANG LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Lấy ý kiến về phương án đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Tư pháp

Ngày bắt đầu 27-07-2017 Ngày hết hạn 11-08-2017

0
Tải về
(12-lượt)

Tải về
(14-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo Bộ luật dân sự khắc phục những hạn chế, vướng mắc về thừa kế

Ngày bắt đầu 06-03-2015 Ngày hết hạn 06-04-2015

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý
Tờ trình về dự án Luật hoạt động giám sát

Ngày bắt đầu 06-03-2015 Ngày hết hạn 06-04-2015

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý
Một số điểm mới của dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) về giám hộ

Ngày bắt đầu 06-03-2015 Ngày hết hạn 06-04-2015

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý
Dự thảo luật giám sát quốc hội HĐND

Ngày bắt đầu 06-03-2015 Ngày hết hạn 30-05-2015

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý
Mục lục dự thảo Bộ Luật dân sự (Sửa đổi)

Ngày bắt đầu 05-03-2015 Ngày hết hạn 05-03-2015

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý
Lấy ý kiến dự thảo về Luật dân sự (Sửa đổi)

Ngày bắt đầu 05-03-2015 Ngày hết hạn 05-04-2015

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý
Các vấn đề trọng tâm xin ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ Luật dân sự (sửa đổi)

Ngày bắt đầu 05-03-2015 Ngày hết hạn 05-04-2015

0
Tải về
(0-lượt)

Xem các góp ý
Phiếu lấy ý kiến nhân dân về biểu mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ngày bắt đầu 03-03-2015 Ngày hết hạn 03-04-2015

0
Tải về
(1-lượt)

Xem các góp ý