Skip to Content

 

 

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Videos trang chủ Videos trang chủ

Go to All

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 180
  Tổng lượt truy cập: 1000954

Văn bản QPPL Văn bản QPPL

Tìm thấy 7 văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống Lượt tải Xem
Danh mục văn bản 16-12-2020 Danh mục văn bản 1-lượt
Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 (63/2020/QH14) 18-06-2020 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 (63/2020/QH14) 0-lượt Xem
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà sóa và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (1528/QĐ-UBND) 16-05-2020 Quyết định ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà sóa và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (1528/QĐ-UBND) 0-lượt Xem
Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (436/KH-UBND) 27-12-2019 Kế hoạch kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (436/KH-UBND) 0-lượt Xem
Chỉ thị về tăng cường thực hiện công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (02/CT-UBND ngày 21/02/2017) 21-02-2017 Chỉ thị về tăng cường thực hiện công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật (02/CT-UBND ngày 21/02/2017) 0-lượt Xem
Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016) 14-05-2016 Nghị định quy định chi tiết một số điều và hướng dẫn thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016) 0-lượt Xem
Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (80/2015/QH13) 22-06-2015 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (80/2015/QH13) 0-lượt Xem

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>

Liên kết web Liên kết web