Truy cập nội dung luôn

"Phần mềm hộ tịch cũ đã hoạt động lại bình thường"

 

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 79
  Tổng lượt truy cập: 932732

Chi tiết tin

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THI HÀNH PHÁP LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ KẾ HOẠCH THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT NĂM 2020
15/01/2020

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết web Liên kết web