Truy cập nội dung luôn

 

 

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 2
  Hôm nay: 97
  Tổng lượt truy cập: 1025610

Chi tiết tin

UBND TỈNH BAN HÀNH CÔNG VĂN VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 26/CT-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
10/01/2020

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 15/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính (TTHC) và thi hành án hành chính; ngày 19/12/2019, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã ban hành Công văn số 5472/UBND-NCPC để tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Nội dung Công văn yêu cầu các sở, ngành tỉnh tập trung thực hiện một số nội dung, công việc như sau:  

- Tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm, đầy đủ nội dung Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc sở, ngành, địa phương mình. Chấp hành nghiêm quy định tại các Điều 55, 60, 78 Luật TTHC năm 2015 về trách nhiệm tham gia phiên toà, tham gia đối thoại, giải trình và cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, tài liệu có liên quan đến quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khởi kiện theo đúng quy định. Xác định đối thoại là giải pháp quan trọng nhằm giải quyết khiếu kiện của tổ chức, cá nhân.

- Tổ chức rà soát, thi hành, chỉ đạo thi hành nghiêm túc, đầy đủ các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính (VAHC) đã có hiệu lực pháp luật; khắc phục ngay tình trạng tồn động, kéo dài các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa thi hành.

Đối với các bản án, quyết định của Tòa án về VAHC mà người bị kiện là UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thì cơ quan tham mưu, đề xuất ban hành quyết định hành chính, hành vi hành chính bị kiện có trách nhiệm tham mưu tổ chức thực hiện bản án, quyết định đó.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý trong việc chấp hành pháp luật TTHC và thi hành án hành chính. Định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp, đánh giá kết quả thi hành án hành chính của địa phương, báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

- Sở Tư pháp có trách nhiệm:  Giúp UBND tỉnh tổng hợp, đánh giá và xây dựng báo cáo của UBND tỉnh định kỳ 6 tháng, hàng năm về kết quả công tác thi hành án hành chính của địa phương theo quy định. Phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật TTHC và các văn bản quy định chi tiết thi hành, văn bản liên quan trong các ngành, các cấp, nhân dân. 

- Thanh tra tỉnh có trách nhiệm: Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung thực hiện đối với những đơn vị, địa phương xảy ra khiếu kiện hành chính phức tạp, có bản án, quyết định hành chính chưa thi hành.

- Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Tham mưu UBND tỉnh xác định rõ nguyên nhân và có các giải pháp khắc phục những bất cập làm phát sinh khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hành chính trong lĩnh vực đất đai.

- Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Ấp Bắc; Đài phát thanh  - Truyền hình Tiền Giang: Phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, các sở, ngành liên quan, UBND cấp huyện tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến nhằm tạo nhận thức và thực hiện thống nhất, đầy đủ các quy định của Luật TTHC và các văn bản hướng dẫn thi hành trong các ngành, các cấp, nhân dân.

- Sở Nội vụ có trách nhiệm: Thực hiện quy định của Bộ Nội vụ về bổ sung tiêu chí xét thi đua, khen thưởng, đánh giá, phân loại, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý tại các sở, ngành, UBND các cấp trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, khởi kiện vụ án hành chính. Phối hợp với các sở, ngành tăng cường công tác kiểm tra hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan chuyên môn từ tỉnh đến huyện, xã theo quy định của pháp luật nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai phạm, góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo, khởi kiện kéo dài.

- Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thi hành án dân sự tỉnh: tăng cường công tác phối hợp trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tố tụng hành chính; cung cấp thông tin, số liệu về các bản án, quyết định hành chính định kỳ 6 tháng, hàng năm về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp để tổng hợp).

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tăng cường giám sát việc chấp hành pháp luật TTHC và thi hành án hành chính của UBND, Chủ tịch UBND.

                                                          Cẩm Dung - Phòng PBPL&QLVPHC

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>

Liên kết web Liên kết web