Truy cập nội dung luôn

"Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp"

 

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 217
  Tổng lượt truy cập: 884108

Chi tiết tin

Tiền Giang: Sở Tư pháp ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá kết quả thi đua đối với tập thể, cá nhân
02/04/2019

    Để nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, làm cho công tác này ngày càng đi vào chiều sâu, nền nếp, ngày 27 tháng 3 năm 2019, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 52/QĐ-STP quy định tiêu chuẩn đánh giá kết quả thi đua đối với tập thể, cá nhân thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tiền Giang. Quy định bao gồm 3 chương, 5 điều. Trong đó quy định cụ thể tiêu chuẩn, cách thức đánh giá kết quả thi đua; những trường hợp không xét khen thưởng đối với tập thể, cá nhân. Việc đánh giá đối với tập thể phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp căn cứ trên 5 tiêu chuẩn và điểm thưởng với tổng số điểm tối đa là 110 điểm (bao gồm 10 điểm thưởng). Việc đánh giá đối với cá nhân thuộc Sở Tư pháp căn cứ trên 7 tiêu chuẩn và điểm thưởng với tổng số điểm tối đa là 115 điểm (bao gồm 15 điểm thưởng).

  Thực hiện nhiệm vụ được giao, Văn phòng Sở đã tham mưu Giám đốc Sở hướng dẫn các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện một số nội dung như:

  1. Phổ biến, quán triệt cho công chức, viên chức và người lao động đơn vị mình nắm vững các nội dung quy định tại  Quyết định số 52/QĐ-STP ngày 27/3/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp, nhất là các tiêu chuẩn thi đua đối với tập thể, cá nhân tại Phụ lục 1, 2 ban hành kèm theo Quyết định số 52/QĐ-STP;

  2. Kể từ ngày 27/3/2019 trở đi, tổ chức họp xét thi đua hàng quý, năm theo các nội dung quy định tại Quyết định số 52/QĐ-STP ngày 27/3/2019 của Giám đốc Sở Tư pháp và gửi hồ sơ xét thi đua hàng quý trước ngày 07 của tháng đầu quý tiếp theo (tháng 4, 7, 10 và tháng 01 năm sau).

  a) Việc xét thi đua hàng quý được tổ chức xét cho cả tập thể và cá nhân theo các mức độ đánh giá sau:

  - Đối với tập thể, xét đạt một trong bốn mức sau: Lao động xuất sắc;  Lao động tiên tiến; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ.

  - Đối với cá nhân, xét đạt 1 trong 3 mức sau: Loại A - Lao động tiên tiến; Loại B - Hoàn thành nhiệm vụ; Loại C - Không hoàn thành nhiệm vụ. 

 Hồ sơ xét  thi đua quý gồm:

  - Biên bản họp xét thi đua quý;

  - Bảng chấm công hàng tháng;

  - Bảng tổng hợp chấm điểm thi đua tháng đối với cá nhân;

  - Bảng tổng hợp chấm điểm thi đua quý đối với cá nhân;

  - Bảng tổng hợp chấm điểm thi đua quý đối với tập thể.

  - Bảng điểm, thông báo xác nhận kết quả học tập của công chức, viên chức (đối với công chức, viên chức được cử đi học từ 01 năm trở lên);

  - Bản sao quyết định khen thưởng đối với cá nhân (nếu có).

  b) Việc xét thi đua cuối năm được tổ chức xét cho cả tập thể và cá nhân theo các mức độ đánh giá sau:

  - Đối với tập thể, xét đạt một trong bốn mức sau: Lao động xuất sắc; Lao động tiên tiến; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ.

  - Đối với cá nhân, xét đạt 1 trong 4 mức sau: Chiến sĩ thi đua cơ sở; Lao động tiên tiến; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ. 

  Hồ sơ xét thi đua năm gồm:

  - Biên bản họp xét thi đua;

  - Danh sách tổng hợp kết quả đánh giá công chức, viên chức và đề nghị khen thưởng cuối năm;

  - Bảng điểm, thông báo xác nhận kết quả học tập của công chức, viên chức (đối với công chức, viên chức được cử đi học từ 01 năm trở lên);

  - Bản sao quyết định khen thưởng đối với cá nhân (nếu có).

Lê Phú Tân - STP Tiền Giang

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết web Liên kết web