Truy cập nội dung luôn

"Phần mềm hộ tịch cũ đã hoạt động lại bình thường"

 

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 80
  Tổng lượt truy cập: 932733

Chi tiết tin

Thị xã Gò Công tổ chức hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác tư tư pháp năm 2020
21/01/2020

 
   
Chiều ngày 14/01/2020, được sự chấp thuận của Ủy ban nhân dân thị xã, Phòng Tư pháp thị xã Gò Công tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2020. Đồng chí Lý Văn Hải - Trưởng phòng Tư pháp chủ trì Hội nghị cùng với sự tham dự của toàn thể công chức Tư pháp - Hộ tịch các xã, phường.

Với quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, ngay từ đầu năm, Phòng Tư pháp thị xã đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo khí thế sôi nổi trong đội ngũ cán bộ, công chức tư pháp từ thị đến cơ sở, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành và địa phương, nổi bật với những kết quả như sau:

- Công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật: Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 15/01/2019 về kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2019. Căn cứ vào kế hoạch của Ủy ban nhân dân thị xã, Phòng Tư pháp thị xã đã phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện tốt công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật theo quy định. Kết quả đã tập hợp 57 văn bản (45 văn bản hết hiệu lực, 12 văn bản còn hiệu lực thi hành), trong đó: 45 Nghị quyết: 34 Nghị quyết hết hiệu lực (do hết hiệu lực về thời gian), 11 Nghị quyết còn hiệu lực và 12 Quyết định: 11 Quyết định hết hiệu lực, 01 quyết định còn hiệu lực.

Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành Quyết định số 40/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã Gò Công kỳ 2014-2018.

- Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục được triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả. Hình thức tuyên truyền pháp luật luôn được đổi mới như tổ chức sinh hoạt Ngày pháp luật, Tổ chức các hoạt động ngày Pháp luật năm 2019; Trong năm, Phòng Tư pháp phối hợp với các ban, ngành thị xã, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, công chức Tư pháp - hộ tịch xã, phường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Kết quả đã tuyên truyền được 8.414 cuộc, với 81.865 người tham dự. Nội dung tập trung tuyên truyền các văn bản pháp luật có liên quan mật thiết đến đời sống của người dân, doanh nghiệp như: Tuyên truyền phổ biến Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Luật Đất đai; Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Hộ tịch, Luật Phòng chống tham nhũng, Nghị định số 19/2019/NĐ-CP về họ, hụi, biêu, phường; Luật Nuôi con nuôi; Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật nhập cảnh, xuất cảnh; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật tiếp công dân; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Bảo vệ Bí mật nhà nước; Luật Công an Nhân dân; Luật Đặc xá; Luật An ninh mạng; Luật Căn cước công dân; Luật Hòa giải, Luật Quốc phòng; Nghị định số 24/2019/NĐ-CP; các Nghị định của Chính phủ về văn hóa, thể thao và du lịch, các Nghị định hướng dẫn lĩnh vực đất đai, các quy trình tuyển chọn công dân nhập ngũ... Thực hiện việc phát hành đầy đủ tài liệu tuyên truyền pháp luật do Sở Tư pháp cung cấp.

Trong năm 2019, Hiện thị xã có 62 Tổ hòa giải với 389 hòa giải viên (trong đó: 273 nam, 116 nữ). Trong năm 2019, các tổ hòa giải ở cơ sở tiếp nhận 67 vụ việc; đã hoà giải 67/67 vụ việc, trong đó hoà giải thành 62 vụ việc, đạt tỷ lệ 92,54% (tăng 3,86% so với cùng kỳ). Công tác hòa giải đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng, cũng cố tình làng, nghĩa xóm, giữ gìn và phát huy truyền thống đạo lý tốt đẹp trong cộng đồng dân cư, thực hiện tốt cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

- Công tác chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở: Thực hiện Công văn số 553/BCĐ-VPĐP ngày 22/10/2019 của Văn phòng điều phối (Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia thị xã Gò Công ) về việc phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới từ nay đến cuối năm 2019 trên địa bàn thị xã. Hội đồng PBGDPL thị xã đã tập trung hướng dẫn 02 đơn vị xã Bình Đông và xã Bình Xuân thực hiện chỉ tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật để được công nhận vào thời điểm tháng 11/2019 để ra mắt xã Nông thôn mới vào tháng 01 năm 2020.

- Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện thường xuyên, Cấp thị xã: Trong năm, phát hiện lập hồ sơ đề nghị xử phạt: 60 Quyết định (chủ yếu trên các lĩnh vực giao thông, an ninh trật tự, lĩnh vực xây dựng, kinh doanh thực phẩm, môi trường, sử dụng ma túy…;) trong đó: Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã thi hành: 47 Quyết định; với tổng số tiền xử phạt: 449.400.000đ; Số quyết định xử phạt chưa thi hành: 13 quyết định; với tổng số tiền xử phạt: 173.500.000đ. Đa số các Quyết định chưa thi hành được là do người vi phạm không phải là người ở địa phương.

Cấp xã: Số vụ vi phạm hành chính bị phát hiện lập hồ sơ xử phạt: 58 Quyết định, trong đó: Số quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã thi hành: 51 Quyết định; với tổng số tiền xử phạt: 99.150.000đ; Số quyết định xử phạt chưa thi hành: 07 quyết định; với tổng số tiền xử phạt: 15.000.000đ.

Tham mưu, trình UBND thị xã ban hành Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 07/01/2019 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn thị xã Gò Công. Đồng thời đã tổ chức triển khai đến các cơ quan chuyên môn thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường để thực hiện.

          - Công tác hành chính tư pháp tiếp tục đi vào nề nếp, cải cách về thủ tục hành chính không ngừng được tăng cường, thực hiện tốt việc niêm yết công khai quy trình, thủ tục giải quyết từng loại việc, Trong năm, Phòng Tư pháp thị xã đã tiếp nhận và lập thủ tục trình Ủy ban nhân dân thị xã xem xét, quyết định 33 trường hợp đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài; 18 trường hợp đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài; 04 trường hợp đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài; 129 trường hợp thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; 01 trường hợp ghi chú kết hôn; 02 trường hợp ghi chú ly hôn.

Ủy ban nhân dân các xã, phường đã đăng ký khai sinh 5.270 trường hợp (2.581 nam, 2.689 nữ) trong đó, đăng ký khai sinh mới 1.550 trường hợp (731 nam, 691 nữ) đăng ký đúng hạn đạt  91,74% (giảm 0.26% so với cùng kỳ); đăng ký lại khai sinh 3.720 trường hợp; đăng ký khai tử 656 trường hợp (325 nam, 331 nữ) trong đó, đăng ký khai tử mới 650 trường hợp (327 nam, 323 nữ) đăng ký đúng hạn đạt  86,31% (tăng 3,31% so với cùng kỳ), đăng ký lại khai tử 06 trường hợp; đăng ký kết hôn 757 trường hợp; đăng ký nhận cha, mẹ, con 35 trường hợp; Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 535 trường hợp; cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 1.746 trường hợp.

- Công tác chứng thực tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đã tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính. Phòng Tư pháp thị xã đã thực hiện được 812 trường hợp chứng thực bản sao; 02 trường hợp chứng thực chữ ký cá nhân; 321 trường hợp chứng thực chữ ký người dịch, lệ phí thu nộp ngân sách: 6.070.000đ;

Ủy ban nhân dân các xã, phường đã chứng thực bản sao 39.653 bản sao; chứng thực chữ ký 2.462 trường hợp, 05 trường hợp chứng thực hợp đồng, giao dịch thu lệ phí 183.482.000 đồng.

- Về Công tác tổ chức: tiếp tục được kiện toàn, củng cố theo quy định. Nổi bậc là việc củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức Tư pháp - Hộ tịch xã, phường. Đến nay, trên địa bàn thị xã hiện có 20 công chức Tư pháp - Hộ tịch chuyên trách/12 đơn vị xã, phường, trong đó, có 08 đơn vị xã, phường bố trí 02 công chức (tăng 4 đơn vị so năm 2018). Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: có 20 công chức có trình độ từ Trung cấp Luật trở lên.

Với những kết quả đạt được trong năm 2019, ngày 25/12/2019 Sở Tư pháp đã có Công văn số 1190/STP-VP đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2019 của Phòng Tư pháp cấp huyện ( Phòng Tư pháp thị xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ).

Hội nghị đã dành phần lớn thời gian để các đại biểu trao đổi, thảo luận về kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế trong việc triển khai thực hiện công tác tư pháp trong năm 2019; đồng thời đề xuất, kiến nghị các giải pháp để triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác trong năm 2020./.

 

                                                          Phòng Tư pháp thị xã Gò Công       

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết web Liên kết web