Truy cập nội dung luôn

"Phần mềm hộ tịch cũ đã hoạt động lại bình thường"

 

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 78
  Tổng lượt truy cập: 932731

Chi tiết tin

Thị xã Cai Lậy tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư trung Trung ương Đảng và 05 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở.
03/01/2020

Ngày 24/12/2019, Ủy ban nhân dân thị xã Cai Lậy tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, công chức và nhân dân” và 05 năm thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thị xã.

Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW; Thông báo số 74-TB/TW; Kết luận 04-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể từ thị xã đến cơ sở tổ chức tuyên truyền Hiến pháp năm 2013; các Luật mới ban hành; các Đề án về tuyên truyền PBGDPL; Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021; các văn bản luật có liên quan đến đời sống của người dân ở cơ sở, đã tổ chức chức tuyên truyền được 16.740 cuộc, có 942.239 lượt người tham dự với hình thức tuyên truyền chủ yếu lồng ghép các cuộc họp chi, tổ hội và sinh hoạt ngày pháp luật hàng tháng.

Công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn rong 05 năm qua đạt được những kết quả đáng kể, góp phần tích cực vào việc ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương; qua đó các Tổ hòa giải đã lồng ghép tốt trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến vấn đề đang hòa giải, giúp người dân có thể nhận thức pháp luật rõ hơn nhằm tôn trọng và chấp hành tốt hơn các quy tắc ứng xử trong quan hệ cộng đồng, xã hội, hạn chế đáng kể đơn thư vượt cấp và không để xảy ra điểm nóng làm mất tình đoàn kết trong nội bộ cộng đồng dân cư. Kết quả trong 05 năm qua đã tiếp nhận 868 vụ, hòa giải thành 717 vụ, đạt 82,60 %. Nội dung vụ việc chủ yếu là các mâu thuẫn, tranh chấp về hôn nhân và gia đình; ranh đất, tranh chấp nhỏ về dân sự, các Tổ hoà giải ấp, khu phố đã tổ chức hoà giải dứt điểm 100% số vụ phát sinh, không để vụ việc kéo dài.

Tại Hội nghị, Ủy ban nhân dân thị xã trao tặng Giấy khen cho 23 tập thể (04 phòng, ban thị xã, 03 UBND xã, phường và 16 Tổ hòa giải) và 07 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư và Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn.

 

Phòng Tư pháp thị xã Cai Lậy

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết web Liên kết web