Truy cập nội dung luôn

   Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật

 

  

 

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 2
  Tổng lượt truy cập: 776661

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Sở Tư pháp Tiền Giang phân công thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2018
09/02/2018

 

     Với mục đích cụ thể hóa việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao trong năm 2018, ngày 31/01/2018, Giám đốc Sở Tư pháp đã ban hành Quyết định số 69/QĐ-STP phân công các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức liên quan thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2018 của Sở Tư pháp theo Kế hoạch được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

     Việc phân công thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2018 trên cơ sở bám sát các nhiệm vụ được Bộ Tư pháp giao tại Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 (ban hành kèm theo Quyết định số 85/QĐ-BTP ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Chương trình công tác năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang (ban hành kèm theo Quyết định số Quyết định số 3767/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh) và Kế hoạch công tác năm 2018 của Ngành đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo đó, Giám đốc Sở đã phân công các phòng, đơn vị thuộc Sở, Phòng Tư pháp các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức liên quan tổ chức triển khai thực hiện 99 công việc cụ thể của 09 nhóm nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2018, trong đó tập trung quyết liệt vào nhóm nhiệm vụ trọng tâm như: công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở; hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp; xây dựng ngành; thanh tra, kiểm tra…

    Được biết trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 phê duyệt Kế hoạch số 01/KH-STP ngày 02 tháng 01 năm 2018 của Sở Tư pháp về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; đồng thời giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công, thị xã Cai Lậy triển khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả cao./.

Lê Phú Tân, STP Tiền Giang

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết web Liên kết web