Truy cập nội dung luôn

"Phần mềm hộ tịch cũ đã hoạt động lại bình thường"

 

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 258
  Tổng lượt truy cập: 924561

Chi tiết tin

Huyện Chợ Gạo: Tổ chức triển khai Luật Đặc xá, Luật Công an nhân dân năm 2018
16/08/2019

    Ngày 8/8/2019, ​Phòng Tư pháp phối hợp Công an huyện tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo tổ chức triển khai Luật Đặc xá, Luật Công an nhân dân 2018 và triển khai Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ quy định về họ, hụi, biêu, phường.

   Luật Đặc xá gồm có 06 Chương, 39 Điều, luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019, luật quy định về nguyên tắc, thời điểm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện đặc xá, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá; quyền và nghĩa vụ của người đặc xá. Luật Công an nhân dân năm 2018 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019 (riêng các quy định về cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng; phong, thăng, giáng, tước cấp bậc hàm cấp tướng; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, giáng chức các chức vụ có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/01/2019. Luật gồm 07 chương, 46 điều; so với Luật năm 2014, tăng 01 điều; sửa đổi, bổ sung 40 điều; giữ nguyên 03 điều. Trong đó chú trọng các nội dung quan trọng của luật như: thời điểm đặc xá; chính sách của Nhà nước trong đặc xá; điều kiện của người được đề nghị đặc xá; các trường hợp không được đề nghị đặc xá; quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá; quyền và nghĩa vụ của người được đặc xá; đặc xá trong trường hợp đặc biệt; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc thực hiện đặc xá. Cùng các nội dung cơ bản Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2019 của Chính phủ quy định về họ, hụi, biêu, phường như, trong đó nhấn mạnh điều kiện làm thành viên; đề điều kiện làm chủ họ và điều kiện khác theo thỏa thuận của những người tham gia dây họ…

   Sau hội nghị cấp huyện, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, các xã, thị trấn chọn lọc những nội dung cơ bản của Luật Đặc xá, Luật Công an nhân dân năm 2018, Nghị định 19 triển khai lại cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân thông suốt, đảm bảo mọi người được tiếp cận, hiểu rõ và chấp hành nghiêm.

 

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN CHỢ GẠO

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết web Liên kết web