Truy cập nội dung luôn

 

 

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 3
  Hôm nay: 46
  Tổng lượt truy cập: 957350

Chi tiết tin

Hướng dẫn việc nộp hồ sơ và trả kết quả
26/02/2020

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH TIỀN GIANG

 

CHUYÊN NGHIỆP, TẬN TÂM, ĐÚNG PHÁP LUẬT

Địa chỉ truy cập Dịch vụ hành chính công: http://dichvucong.tiengiang.gov.vn

 

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH TIỀN GIANG

(Thành lập theo Quyết định số 3199/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh Tiền Giang)

Chức năng:

Là đầu mối tập trung thực hiện các nhiệm vụ cung cấp thông tin tuyên truyền, công khai, hướng dẫn thực hiện các dịch vụ công, tình hình xử lý, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở tích hợp và chia sẻ dữ liệu với Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh.

Mục tiêu

- Lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân là thước đo chất lượng và hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền.

- Giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được quản lý tập trung, thống nhất.

Nhiệm vụ

- Công khai đầy đủ, kịp thời danh mục thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 61/2018/NĐ-CP;

- Hướng dẫn tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả, theo dõi, giám sát, đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân theo quy định;

- Tiếp nhận, xử lý; phối hợp xử lý hoặc báo cáo, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xử lý phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại trung tâm;

- Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ cần thiết và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao theo quy định của pháp luật.

Các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ

- Tổ Tiếp nhận và trả kết quả;

- Tổ Hành chính - Tổng hợp - Kỹ thuật;

- Tổ Giám sát.

Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: Số 377, đường Hùng Vương, xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

- Điện thoại: 0273. 3993838

- Đường dây nóng: 0273. 3976398

- Email: trungtampvhcc@tiengiang.gov.vn

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo một trong những cách sau:

- Nộp trực tiếp và nhận kết quả tại Trung tâm

- Nộp trực tuyến tại địa chỉ Cổng dịch vụ công

- Thông qua dịch vụ Bưu chính công ích


Video giới thiệu về Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Tiền Giang (xem video)


Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành tỉnh thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tiền Giang theo Quyết định số 4175/QĐ-UBND ngày 05/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

I. Ngành Xây dựng

II. Ngành Giao thông vận tải

III. Ngành Tài nguyên và Môi trường

IV. Ngành Thông tin và Truyền thông

V. Ngành Y tế

VI. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

VII. Ngành Nội vụ

VIII. Ngành Kế hoạch và Đầu tư

IX. Ngành Công Thương

X. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

XI. Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội

XII. Ngành Tư pháp

XIII. Ngành Khoa học và Côg nghệ

XIV. Ngành Ngoại vụ

XV. Ngành Tài chính

XVI. Ngành Giáo dục và Đào tạo

XVII. Ngành Công an

XVIII. Ngành Bảo hiểm xã hội

 

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CÓ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH TIỀN GIANG

STT

Quầy làm việc

Tên sở, ngành

Điện thoại

1

 Quầy số 1

 Công an tỉnh

3993840 - 3993841

2

 Quầy số 2

 Bảo hiểm xã hội tỉnh

3993842

3

 Quầy số 3

 Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

3993843

4

 Quầy số 4

 Sở Xây dựng

3993844

5

 Quầy số 5

 Sở Giao thông vận tải

3993845

6

 Quầy số 6

 Sở Tài nguyên và Môi trường

3993846

7

 Quầy số 7 (Bưu điện)

 - Sở Tài chính
 - Sở Khoa học và Công nghệ
 - Sở Giáo dục và Đào tạo
 - Sở Ngoại vụ

3993847

8

 Quầy số 8

 Sở Thông tin và Truyền thông

3993848

9

 Quầy số 9

 Sở Y tế

3993849

10

 Quầy số 10

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

3993850

11

 Quầy số 11

 Sở Nội vụ

3993851

12

 Quầy số 12

 Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp

3993852 - 3993853

13

 Quầy số 13

 Sở Công Thương

3993889

14

 Quầy số 14

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3993890

15

 Quầy số 15

 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

3993891

16

 Quầy số 16

 Sở Tư pháp;
 Phòng trợ giúp pháp lý

3993892 - 3993893

 

QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

1. Truy cập vào trang dịch vụ công  http://dichvucong.tiengiang.gov.vn -> Chọn Nộp Hồ sơ trực tuyến

2. Chọn Cơ quanLĩnh vực cần nộp hồ sơ à Chọn Tìm kiếm

3. Chọn vào nút Chọn tại thủ tục cần nộp hồ sơ (Có thể chọn nút Chi tiết -> Chọn Thành phần hồ sơ để tải về các Biểu mẫu)

4. Nhập các thông tin cần thiết, chọn các Biểu mẫu nộp kèm -> Chọn Đồng ý và tiếp tục

5. Chọn Hình thức nhận kết quả -> Đồng ý và tiếp tục

6. Nhập Mã xác nhận -> Chọn Nộp hồ sơ để hoàn tất.


HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NỘP HỒ SƠ TRỰC TIẾP TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH TIỀN GIANG

Bước 1: Tổ chức, cá nhân lấy số thứ tự tại máy bắt số tự động, ngồi ghế chờ nghe gọi đến lượt để tới quầy nộp hồ sơ.

Bước 2: Công chức, viên chức tại các quầy hướng dẫn và thực hiện kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ theo đúng quy định.

Bước 3: Hồ sơ đầy đủ sẽ được tiếp nhận, tổ chức, cá nhân nhận Giấy tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả. Trên Giấy tiếp nhận có Mã hồ sơMã vạch giúp cho việc tra cứu tình trạng giải quyết thủ tục hành chính.

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, không đúng quy định hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết, tổ chức, cá nhân nhận Giấy từ chối tiếp nhận hồ sơ.

Bước 4: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công. Nộp phí, lệ phí đối với các thủ tục hành chính có tính phí.


HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRA CỨU TÌNH TRẠNG GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Cách 1: Tổ chức, cá nhân quét Mã vạch có trên Giấy tiếp nhận hồ sơ và Hẹn trả kết quả tại máy tra cứu đặt tại Trung tâm phục vụ hành chính công

 

Cách 2: Tổ chức, cá nhân truy cập vào trang dịch vụ công http://dichvucong.tiengiang.gov.vn -> Chọn mục Tra cứu hồ sơ -> Nhập mã hồ sơ trên Giấy tiếp nhận hồ sơ -> chọn Tìm kiếm


HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG SAU KHI NHẬN KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Cách 1: Đánh giá trực tiếp

Đánh giá mức độ hài lòng đối với công chức, viên chức Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thông qua màn hình cảm ứng đặt tại các quầy giao dịch.

Cách 2: Đánh giá trực tuyến

Truy cập vào trang dịch vụ công  http://dichvucong.tiengiang.gov.vn -> Chọn mục Đánh Giá để Đánh giá mức độ hài lòng đối với công chức, viên chức Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

 

 

 

 

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Xem thêm >>

Liên kết web Liên kết web