Truy cập nội dung luôn

"Phần mềm hộ tịch cũ đã hoạt động lại bình thường"

 

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 258
  Tổng lượt truy cập: 924561

Chi tiết tin

Chợ Gạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32 của Ban Bí thư
19/12/2019

Ngày 7/11/2019, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Gạo tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và tổng kết 5 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Luật Hòa giải ở cơ sở.

Trong 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư , huyện Chợ Gạo thường xuyên quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn trong việc xây dựng và tổ chức thực hiện. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đã bám sát mục tiêu, yêu cầu đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của từng nhóm đối tượng. Trong 15 năm qua, Ủy ban nhân dân huyện ban hành 218 kế hoạch; 22 văn bản khác; 75 kế hoạch thực hiện các Đề án về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; 02 Kế hoạch tổ chức hội Hòa giải viên giỏi cấp huyện và hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật cho ngành Giáo dục và đào tạo. Cùng với đó, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể huyện, xã tổ chức tuyên truyền Hiến pháp năm 2013; các Luật mới ban hành; các Đề án về tuyên truyền PBGDPL; các Chương trình PBGDPL các giai đoạn; các văn bản luật có liên quan đến đời sống của người dân ở cơ sở. Kết quả có trên 1,6 triệu lượt người tham dự.

Bên cạnh đó việc xây dựng, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai có hiệu quả. Toàn huyện có 44 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 522 tuyên truyền viên pháp luật ở cấp xã thực hiện công tác tuyền truyền PBGDPL. Qua đó góp phần tích cực trong việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương.

Riêng đối với việc triển khai thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở, huyện Chợ Gạo thường xuyên củng, cố, kiện toàn đội ngũ hòa giải ở cơ sở. Hiện toàn huyện có 136 tổ hòa giải với 933 hòa giải viên. Trong 5 năm qua, các tổ hòa giải ở cơ sở tiếp nhận 950 đơn, tiến hành hòa giải thành 883 đơn, tỷ lệ hòa giải thành đạt 92,9%. Từ đó kịp thời giải quyết các mâu thuẩn trong nhân dân, tại sự đoàn kết, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội khu dân cư.

Tại hội nghị tổng kết, 6 tập thể và 5 cá nhân được UBND huyện Chợ Gạo tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư và thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật, Luật hòa giải ở cơ sở trên địa bàn huyện trong thời gian qua.

 

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN CHỢ GẠO

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết web Liên kết web