Truy cập nội dung luôn

>>>> TIN VẮN

Ảnh hoạt động Ảnh hoạt động

  Hình Ảnh
Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1 Slideshow Image 1

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 1
  Tổng lượt truy cập: 773736

Chi tiết tin

Cỡ chữ
Phòng Tư pháp huyện Tân Phước tổ chức kiểm tra công tác Tư pháp năm 2017
06/11/2017

        Thực hiện Kế hoạch số 249/KH-PTP ngày 01/9/2017 của Phòng Tư pháp về việc kiểm tra công tác Tư pháp năm 2017.

        Từ ngày 18 đến ngày 24 tháng 10 năm 2017, phòng Tư pháp đã tiến hành kiểm tra toàn diện công tác Tư pháp 13 xã - thị trấn. Nội dung kiểm tra gồm: công tác tham mưu xây dựng các văn bản thực hiện nhiệm vụ Tư pháp năm 2017; Công tác cũng cố kiện toàn: Tổ hòa giải, lực lượng tuyên truyền viên; Công tác hành chính tư pháp (hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi); Công tác xử phạt vi phạm hành chính, Bồi thường nhà nước; Công tác xây dựng và tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; Công tác quản lý và khai thác tủ sách pháp luật; Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; Công tác quản lý và hoạt động của Tổ hoà giải; Việc thực hiện chuẩn tiếp cận pháp luật; Công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Phòng Tư pháp kiểm tra công tác Tư pháp tại UBND xã Phước Lập

Trong năm 2017, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt các mặt công tác như: Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật triển khai kịp thời các văn bản pháp luật mới ban hành và các văn bản quy phạm pháp luật về các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Công tác kiểm tra rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính đã được tập trung thực hiện nhằm phát hiện kịp thời những sai sót trong việc ban hành văn bản.

Hoạt động hòa giải ở cơ sở với mục tiêu giải quyết ngay từ ấp, khu phố những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân, UBND các xã, thị trấn đã chỉ đạo rà soát, kiện toàn lại Tổ hòa giải, các thành viên tổ hòa giải được tập huấn về nghiệp vụ hòa giải. Tỷ lệ hòa giải thành trên địa huyện đạt 96,42%.

Về quản lý và khai thác tủ sách pháp luật: Để đảm bảo tăng cường cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn. UBND  các xã, thị trấn đã chỉ đạo cán bộ tư pháp thường xuyên cập nhật, bổ sung các văn bản liên quan đến chính sách pháp luật đưa vào đủ sách pháp luật.

Về công tác rà soát thủ tục hành chính và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch được quan tâm triển khai thực hiện và đạt kết quả. Thực hiện theo sự chỉ đạo của UBND huyện đã triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 4 với 4 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tư pháp, ứng dụng hiệu quả phần mềm hộ tịch của Sở Tư pháp, phối hợp với cơ quan công an, bảo hiểm xã hội đăng ký khai sinh, cấp thẻ  BHYT, đăng ký hộ khẩu thường trú cho trẻ em dưới 6 tháng tuổi đạt chất lượng cao và có hiệu quả, tạo điều kiện thuận tiện cho công dân giảm bớt được chi phí, thời gian đi lại.

Qua kết quả kiểm tra công tác Tư pháp năm 2017, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tân Phước đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác Tư pháp góp phần quan trọng vào việc triển khai thi hành pháp luật, đảm bảo giữ gìn ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Kiều Tiên – Phòng Tư pháp huyện Tân Phước

Cỡ chữ
Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Thông báo Thông báo

CHUYEN MUC CHUA CO BAI VIET

Liên kết web Liên kết web